Sådan finder du nye kundeemner

En guide til hvordan du finder de bedste kundeemner

Din succes som sælger afhænger af kvaliteten af dine kundeemner

Men hvordan finder du rent faktisk de bedst egnede emner?

Gode relationer skaber de bedste emner. Hele processen, som forhåbentlig leder frem til et salg, starter med den første kontakt til kundeemnet.

Det letteste, og mest gavnlige, vil naturligvis være, hvis dit netværk forsyner dig med leads (kundehenvisninger), som du kan tage kontakt til. Her har du de bedste forudsætninger for et muligt salg, da du er begunstiget af, at en person har sagt god for dig og indirekte anbefalet dig et prospect.

Et stort personligt netværk indenfor dit område, tager tid at opbygge. Da der ingen mening er i at sidde og vente på, at de potentielle kunder dumper ned i skødet på dig, skal der gås mere proaktivt til værks.

Her får du derfor en guide til forskellige strategier, der kan benyttes, når man søger efter nye prospects med henblik på mulige salg.

Netværk er ubetinget den hurtigste vej til nye kunder

Sådan lyder det fra netværksekspert Susie Lynge fra Netværks Akademiet her i videoen, hvor hun fortæller om, hvordan du kan få nye kunder gennem dit netværk.

Hvordan finder du rent faktisk de bedst egnede emner?

Gode relationer skaber de bedste emner. Hele processen, som forhåbentlig leder frem til et salg, starter med den første kontakt til kundeemnet.

Det letteste, og mest gavnlige, vil naturligvis være, hvis dit netværk forsyner dig med leads (kundehenvisninger), som du kan tage kontakt til. Her har du de bedste forudsætninger for et muligt salg, da du er begunstiget af, at en person har sagt god for dig og indirekte anbefalet dig et prospect.

Et stort personligt netværk indenfor dit område, tager tid at opbygge. Da der ingen mening er i at sidde og vente på, at de potentielle kunder dumper ned i skødet på dig, skal der gås mere proaktivt til værks.

Her får du derfor en guide til forskellige strategier, der kan benyttes, når man søger efter nye prospects med henblik på mulige salg.

Find kundeemner gennem LinkedIn

LinkedIn er et glimrende værktøj, både til at finde kundeemner og herefter lære dem endnu bedre at kende. Du får adgang til en masse data, som er samlet dette ene sted.

Det er desuden nemt og effektivt at opbygge et forretningsnetværk på LinkedIn. Dette sociale medie er skræddersyet til at skabe forbindelser indenfor nærved enhver branche.

Du kan observere mulige kundeemner og dermed bedømme vedkommendes egnethed. Det er fx vedkommende for dig at vide, om kundeemnet samarbejder med mange forskellige parter, eller om man fortrinsvis arbejder alene. Du kan også lære meget ved at studere den måde, LinkedIn bruges til at kommunikere.

Interageres der meget – og gives der dermed indtryk af, at emnet er en mulig ”varm” forbindelse, der er på udkig efter nye muligheder? Kommunikeres der med andre brugere, vil det være sandsynligt, at du også kan opnå kontakt.

En mere lukket tilgang til LinkedIn er, når der ikke udgår kontinuerlig information fra en profil. Her er det tydeligt, at mediet anvendes til envejskommunikation. Det er her sandsynligt, at brugeren ikke har interesse i at blive kontaktet eller overhovedet bruge tid på interaktion med dig. Men selvfølgelig findes der ingen regler uden undtagelser.

Kig på hvem der besøger interessante profiler

En af de bedste metoder LinkedIn tilbyder, til at finde mulige nye prospects, er ved at kigge på allerede eksisterende forbindelser. Ude til højre får du serveret afsnittet ”Folk kiggede også på.” Her dukker resultater op på andre brugere, der har besøgt den pågældende profil. Det er meget sandsynligt, at disse resultater er interessante at kigge nærmere på i din søgning. Dermed er ét prospect blevet forvandlet til en hel del flere – og det er endda meget simpelt at nå dertil.

Følg mulige kundeemners profiler

Når du følger en profil på LinkedIn, vil der dukke notifikationer op, der kan have stor interesse for dig. Folk, der skifter job, eller på anden måde træder ud på nyt territorie, vil være åbne for at optimere deres muligheder for succes.

Dette er naturligvis relevant for dig, hvis du tilbyder en service, som i denne forbindelse kan være en betydende faktor. Et nyt firma vil fx altid søge at bygge deres hjemmeside op på bedste vis med alt, hvad dertil hører.

Med en notifikation om et skifte i den ene eller anden retning, får du mulighed for at tage kontakt på det helt rette tidspunkt. Det betaler sig altså at være aktiv på LinkedIn med øjne de rette steder.

Undersøg dine konkurrenters netværk

LinkedIn giver dig for det meste åbne kort på hånden, når det gælder om at kigge dine konkurrenters netværk efter i bedene. Du får en færdiglavet liste over deres allerede eksisterende kunder og for dig kundeemner.

LinkedIn tilbyder en lang række andre smutveje til at finde kundeemner. Vigtigheden af at lære mediet at kende til bunds kan ikke undervurderes.

Klik på billedet eller her, for at læse om de mindre kendte veje til nye kundeemner på LinkedIn.

Men der er trods alt også masser af kundeemner at finde udenfor LinkedIn.

5 gode metoder til at finde kundeemner

Online eller offline – find prospects overalt

Kundeemner kan findes hvor som helst og når som helst. Internettet er selvfølgelig en uudtømmelig kilde i forhold til søgning efter prospects. Men det er først og fremmest mennesker, du søger efter, og dem finder du også udenfor nettet. Der er i øvrigt masser af fordele i at opbygge relationer ved fysiske møder, til forskel fra når du tager kontakt over telefonen eller online.

Mød interessefællesskaber på Meetup.com

Hvor kan man så også møde mulige prospects?

Meetup.com er oplagt at anvende. Du kan komme i kontakt med andre ved at I deler de samme interesser. Mange fysiske møder arrangeres igennem Meetup. Der er et bredt spektrum af brugere på Meetup, og det er nemt at finde folk, der deler dine interesser. Et forretningssamarbejde og opbygning af et netværk kan opstå som følge af aktivitet på Meetup.

Et tilfældigt fysisk møde kan også føre til vigtige forretningsrelationer og dermed prospects. Ved at være åben omkring din arbejdssituation og andres, kan det åbne døre, du ikke troede muligt førhen. Møder du folk, som potentielt kunne være interessante for dig, er et godt spørgsmål at stille altid ”Hvad er din plan?” Dette vil givetvis føre til samtaler, som kan føre steder hen, der vil være gavnlige for begge parter. Husk på, at kundeemner først og fremmest er optaget af et samarbejde med oprigtige forbindelser.

Læs endnu mere om prospecting på Meetup her.

Stil spørgsmål og få højt kvalificerede svar på Quora

Quora.com er et andet spændende sted for online interaktion. Sitet er bygget op på den måde, at du stiller et spørgsmål om hvad som helst til andre brugere, som muligvis har et fyldestgørende svar.

Man tilkendegiver, hvor man bor, indenfor hvilket felt man arbejder og interesser osv. Det giver adgang til en masse information fra folk, der måske har en indgående viden indenfor det emne, du ønsker at blive klogere. Og det bedste er netop, at du ikke blot spørger Google – du får et svar fra en bruger, som vil føre til så mange flere nuancer. Det kan i den forbindelse være, at det ikke er det eneste spørgsmål, du vil stille vedkommende – og pludselig har du opbygget en værdifuld relation.

At opbygge relationer kan som sagt føre til prospects. Størrelsen på dit netværk afhænger af, hvor mange fællesskaber du kan finde indenfor din branche. Quora giver dig adgang til forbindelser, som rækker ud ved at tilbyde deres hjælp kvit og frit. Du kan senere stille følgende spørgsmål, når du har lært en bruger bedre at kende: Kender du nogen, der kunne være interessante at kontakte med henblik på et samarbejde?

Lær meget mere om Quora ved at klikke her.

Opbyg din portefølje af prospects på Facebook

Du finder ikke noget bredere socialt medie end gode, gamle Facebook. Et sikkert tip er, at du skal være tilstede, hvor dine kundeemner er det. Da stort set alle er aktive Facebook-brugere, er her grundlag for at finde prospects i alle henseender.

Der findes fx grupper, hvor folk samles om både det ene og andet fællesskab. Find derfor grupper med relation til din virksomhed, meld dig ind i dem og begynd at interagér for at opbygge et relevant netværk. Det kan ske hurtigere, end du tør håbe på, at du står med op til flere potentielle kundeemner.

Facebook er et genialt redskab til at netværke med folk i alle aldre og indenfor alle brancher.

Kom ud i alle afkroge, hvor der kunne tænkes at færdes prospects. Det kan være på konkurrenters sider, kommentarer til virksomheders reklamer, interaktioner på nyheder, fansider osv. Det er, ligesom på LinkedIn, særligt interessant at kigge nærmere på dine konkurrenters følgere. Her får du igen serveret mulige kundeemner på et sølvfad. Er du kunde i én virksomhed, vil du selvfølgelig også have interesse i et lignende produkt, som er endnu bedre.

Pas på med standard-beskeder til en lang række folk, som du anser for at være prospects. Jo mere umage du gør dig med at lære kundeemners behov at kende, des større chance har du for at få succes med din henvendelse. Research betaler sig, og det bliver ikke lettere end ved detektivarbejde på Facebook.

Her får du flere gode tips om at skaffe kundeemner på sociale medier

At spotte dine kundeemner på nettet

Der er flere måder at spotte prospects på.

På sociale medier er det oplagt at kigge på, om der er et synligt behov din virksomhed kan dække. Det kan være ved opstart af virksomhed, jobskifte, som kunde i et konkurrerende firma, likes og kommentarer til relevante opslag osv.

Du kan hurtigt stå med en lang række navne, som skal barberes ned til de mest relevante. Herefter er det bare med at benytte fx Facebook til at komme endnu nærmere et svar på, om du har med et muligt prospect at gøre. Hvad interesserer vedkommende sig for, i hvilken situation befinder man sig, hvilke fællesskaber er

man medlem af på Facebook osv. I det hele taget – udsendes der signaler, der taler for eller imod, at du har med et prospect at gøre.

Den mere proaktive måde at spotte prospects på, er ved at deltage i fællesskaber. Designer du fx hjemmesider, vil der være mange forummer, hvor du kan have udbytte af at deltage. Lange ”tråde” med samtaler på Instagram, LinkedIn eller Facebook kan rumme potentielle kundeemner eller inspiration til, hvor du også kan finde dem.

Du kan naturligvis også selv starte samtaler ved at vise interesse for det ene eller andet emne. Interesse fører til interaktion, som fører til opbyggelse af netværk, der i sidste ende kan føre dig til kundeemner. At være kommunikerende på de rette platforme og proaktiv online er en af de mest hensigtsmæssige veje at gå.

Før du tager kontakt til et prospect, er det af største vigtighed, at du ved, du taler med den rette person. Du kan bruge nok så mange kræfter på salgsteknikker – hvis dit kundeemne ikke er relevant, kan du ikke tildeles mere end mikroskopiske chancer for succes.

Har du et fællesskab med dit prospect – måske ovenikøbet fælles venner – har du meget bedre chancer, end hvis du startede på bar bund. I forarbejdet ligger altså noget af det vigtigste arbejde. Har du og dit prospect deltaget i den samme samtaletråd på fx Facebook, har du et referencepunkt, der vil være en stor fordel. Du har på en måde lært personen at kende, før du tager kontakt med henblik på et salg. Dette fænomen kaldes også social selling.

Læs endnu mere om Social Selling ved at klikke her eller på billedet.

Konklusion

Vedholdenhed og en fokuseret indsats vil føre dig til prospects – både på den korte og lange bane. Når du først har fundet frem til de strategier, der er de mest gavnlige i dit tilfælde, er den hårdeste del af dit arbejde gjort. Mulige kundeemner vil herefter dukke op lettere end i starten.

Du skal altså lægge dig i selen for at få mere succes med at finde prospects. Kig konkurrenterne over skulderen – hvad gør de, for at få kontakt til deres prospects? I starten gælder learning by doing-reglen. Der skal begås fejl, for at man forbedrer sig – så vær ikke bange for at prøve forskellige strategier af.

Til sidst får du her 7 måder at blive bedre til ‘prospecting’. Tryk her eller på billedet.